,


" ". .

, , .


27 .
Copyright: Nikolay Smirnov

.