,


" ". .

, , .


27 .




:
Copyright: Nikolay Smirnov

.